Ubezpieczenia PZU Łódź

Agent Ubezpieczeniowy Piotr Dwornik

tel. 603-876-192

    Ubezpieczenia:
  • Majątkowe
  • Komunikacyjne
  • Emerytalne
  • AC
  • OC
  • NW
  • IKE
  • Zdrowotne
  • Firmy

PZU wprowadza nowy system ITW ramach obecnie prowadzonych prac przygotowujemy PZU Dom. Jest to jeden produkt oferujący kompleksową ochronę majątku prywatnego i nie tylko. Do palety możliwości, jakie daje PZU Dom, należą m.in.:

- ubezpieczenie domu mieszkalnego i letniskowego,
- ubezpieczenie domu, mieszkania wraz z wyposażeniem oraz infrastrukturą na posesji lub działce rekreacyjnej,
- ubezpieczenie mienia specjalnego, np. dzieł sztuki, kolekcji lub przenośnego sprzętu medycznego,
- ochrona członków rodziny przed roszczeniami osób trzecich (ubezpieczenie OC),
- ochrona członków rodziny przed następstwami nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie NNW),
- usługi assistance (ubezpieczenie Pomoc w Domu).

Produkt PZU Dom to jedna polisa obejmująca ubezpieczeniem mienie w wielu lokalizacjach i elastyczny dobór zakresu ubezpieczenia do potrzeb klienta (wielowariantowość). W ramach nowej oferty zapewniamy jeszcze lepszą i pełniejszą ochronę mienia klientom, którzy zdecydują się na opcję ubezpieczenia all risks.

W kolejnym etapie zostało zaplanowane rozszerzenie funkcjonalności systemu. Będzie to m.in. konwersja polis na wznowienie, czyli proces automatycznego tworzenia ofert w systemie Everest dla tych polis komunikacyjnych zarejestrowanych w CSI Insurer, których okres ochrony dobiega końca. Oferty wznowieniowe (tzw. blankiety) będą generowane i wysyłane do klienta już z Everestu na podstawie danych przeniesionych z CSI Insurer. Agent otrzyma kilka opcji oferty o różnym zakresie ochrony. Będzie je mógł przedstawić klientowi w zależności od jego potrzeb, np. wyłącznie
ubezpieczenie OC, pakiet podstawowy OC oraz AC, pakiet rozszerzony OC, AC, NNW oraz Assistance. Usprawniony zostanie proces sprzedaży - powstanie szybsza ścieżka umożliwiająca bezpośrednie rozpoczęcie sprzedaży polisy, bez konieczności wyszukiwania kontekstu klienta. Ponadto rozszerzeniu ulegną wybrane funkcjonalności obsługi i back office.