Ubezpieczenia PZU Łódź

Agent Ubezpieczeniowy Piotr Dwornik

tel. 603-876-192

    Ubezpieczenia:
  • Majątkowe
  • Komunikacyjne
  • Emerytalne
  • AC
  • OC
  • NW
  • IKE
  • Zdrowotne
  • Firmy

Indywidualne Konta Emerytalne


IKE to ogólna forma, ramy nałożone przez ustawodawcę. W granicach tej ogólnej formy można sobie dopasować ubezpieczenie na życie ,lokatę bankową, fundusz inwestycyjny.
Różnica polega między innymi na zwolnieniu z podatku Belki, ale i również na zabezpieczeniu pobieranych od właściciela IKE wpłat. Isnieją równierz inne zasady, na jakich instytucje prowadzą takie konta). Ochrona przez ustawę bardzo jest bardzo korzystna dla posiadaczy Indywidualnych Kont Emerytalnych.
Emerytura odkładającego na IKE nie będzie podlegała kaprysom ustawodawcy, dla tego też lokowane oszczędności będą podlegały ochronie cywilnoprawnej. W przeciwieństwie do np rachunku ROR, sa to pieniądze, których nikt nie może zabrać.

Założenie IKE naprawdę jest bezpieczne. Swoje pieniądze można wypłacić w każdej chwili!


Ogólne warunki ubezpieczeń PZU: PZU IKE -- CZYTAJ || PDF


Więcej informacji wkrótce!