Ubezpieczenia PZU Łódź

Agent Ubezpieczeniowy Piotr Dwornik

tel. 603-876-192

    Ubezpieczenia:
  • Majątkowe
  • Komunikacyjne
  • Emerytalne
  • AC
  • OC
  • NW
  • IKE
  • Zdrowotne
  • Firmy

Ubezpiecznia komunikacyjne


Ubezpiecznia komunikacyjne to najczęściej zawierane ubezpieczenia..
Ubezpieczenie OC samochodu jest obowiązkowe.Obejmuje wszystkie szkody wyrządzone osobom trzecim w mieniu i na osobie.
Ubezpieczenie Autocasco jest od kradzieży, b±dz uszkodzeń pojazdu.
Ubezpieczenie NW jest dla pasażerów i kierowcy.
Ubezpieczenie Autopomoc jest to pomoc w razie awarii bądz wypadku komunikacyjnego. Mogą być jeszcze zawarte ubezpieczenia dodatkowe jak: AutoSzyba, NW-max, Minicasco (tylko od kradzieży) Zielona karta,
Wszystkie Ogólne Warunki Ubezpieczeń ( OWU ) powyższych ubezpieczeń znajdziesz w podstronie OWU.


Korzyści z ubezpieczenia AC w PZU:


Brak utraty zniżki po szkodzie kradzieżowej
Brak utraty zniźki po jednej szkodzie w OC i AC po wykupieniu klauzuli zachowania zniżek
Możliwość zachowania stałej sumy ubezpieczenia i nie pomniejszania sumy ubezpieczenia po szkodzie
Ubezpieczenie działa we wszystkich krajach EU ( możliwość rozszerzenia o kradzież na terytorium Rosji,Ukrainy,Białorusi lub Mołdawi)
Szybka likwidacja szkody
Duża sieć warsztatów naprawczych, samochód zastępczy
Aktualnie najlepsze warunki ubezpieczenia na polsim rynku.