Ubezpieczenia PZU Łódź

Agent Ubezpieczeniowy Piotr Dwornik

tel. 603-876-192

    Ubezpieczenia:
  • Majątkowe
  • Komunikacyjne
  • Emerytalne
  • AC
  • OC
  • NW
  • IKE
  • Zdrowotne
  • Firmy

Oferta Ubezpieczeniowa


- Ubezpieczenia Auto Casco (AC)
- Ubezpieczenia Od nieszczęśliwych wypadków (NW)
- Ubezpieczenia Obowiązkowe (OC)
- Pozostałe komunikacyjne
- Ubezpieczenie Assistance Dom
- Ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych osób fizycznych
- Ubezpieczenie domów letniskowych oraz mienia ruchomego
- Ubezpieczenie notariuszy od strat finansowych w związku z pełnieniem funkcji płatnika świadczeń publicznych
- Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
- Ubezpieczenie maszyn
- Ubezpieczenie upraw
- Ubezpieczenie mieszkań
- Ubezpieczenie bagażu podróżnego
- Ubezpieczenie utraty zysku w następstwie uszkodzeń maszyn
- Ubezpieczenie eksponatów wystawowych i targowych
- Ubezpieczenie maszyn i sprzętu budowlanego od uszkodzeń
- Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
- Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów
- Ubezpieczenie zwierząt futerkowych od padnięcia i uboju z konieczności
- Ubezpieczenie pasiek
- Ubezpieczenia morskie, firm żeglugi śródlądowej
- Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku mienia jednostek prowadzących działalność gospodarczą
- Ubezpieczenie maszyn, urządzeń i aparatów technicznych od awarii
- Ubezpieczenie kompleksowe Bezpieczny Dom
- Ubezpieczenie mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych
- Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia
- Ubezpieczenie Bezpieczne gospodarstwo
- Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (cargo)
- Ubezpieczenia lotnicze
- Kompleksowe ubezpieczenie jachtów śródlądowych
- Ubezpieczenie psów i kotów - Cztery Łapy
- Kompleksowe ubezpieczenie jachtów morskich
- Ubezpieczenie zwierząt
- Dobrowolne ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych
- Ubezpieczenie obowiązkowe OC przedsiębiorca prowadzący działalność, o której mowa w art. 174 ust. 3 i 3a, wzwiązku z wykonywaniem umowy, której jest stroną (rzeczoznawstwo majątkowe);
- Ubezpieczenia budowlano-montażowe
- Ubezpieczenie posiadaczy bankowych kart płatniczych
- Ubezpieczenie ładunków podczas transportu międzynarodowego
- Obowiązkowe ubezpieczenie OC przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób - i mienia.
- Obowiązkowe ubezpieczenie OC pośrednik w obrocie nieruchomościami za szkody wyrządzone w związku z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami;
- Obowiązkowe ubezpieczenie OC zarządca nieruchomości za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem nieruchomością.
- DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSÓB WYKONUJĄCYCH ZAWÓD LEKARZA.
- OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ INDYWIDUALNEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ.